BellyDance Harem Part 1 (4 CD Set)

Auf Lager

17,64
Preis zzgl. Versand


 

Harem 1 - CD #1

01 - Sherihan

02 - Kareát Alfounjan

03 - Gana Al Hawa

04 - Hibina

05 - Rimch Eno

06 - Layali Aswan

07 - Ya Nawaem

08 - Rakset Alnai

 

Harem 1 - CD #2

01 - Lika á

02 - Raksat Al Apachi

03 - Hali Al Garib

04 - Awdat Al Garib

05 - Intizar

06 - Ahlam

07 - Lahn Al Matar

08 - Rahil Al Kafila

09 - Hajar

10 - Al Shiraa

11 - Difaf Al Hob

12 - Al Kaser al Mashour

13 - Ghajaria

 

Harem 1 - CD #3

01 - Sanatan Wana Hayel Fik

02 - Leila Leila

03 - Ya Tayeb Al Galb

04 - Bhebak

05 - Btzesal Leh

06 - La La La

07 - Law Bagi Al Lilah

08 - Talou Sayadin

09 - Solo Tableh

 

Harem 1 - CD #4

01 - Ra ´esni Ya Haissam

02 - Daet Albi

03 - Hezzi Ya Najwa

04 - Kirmal Aiunik

05 - Yossra

06 - Malik Ruhi"

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belly Dance CD's, BELLY DANCE / BOX SETS