Melody Hits


Ausverkauft !!!

7,65
Preis zzgl. Versand

 

Trackliste :

01.LINA YA RAB:  JOSEF ATTIA

02.JUMHURIAT KALBI: MOHAMED ISSKANDAR

03.DALA MAJANIN: ABU LAIF

04.KHALIK BI HALIK: CAROLA SAMAHA

05.JA BALADNA: AMINA & HISHAM HAJ

06.HABIBAT KALBI: JOE ASHKAR

07.SUKAR ZIYADA: YARA

08.ISHTAKTILU: ANWAR AMIN

09.SHU KISSAT KALBI: JAD NAKHLA

10.TFADAL IMSHI: RAMI JAMEL

11.TATADAKARINE: UTN

12.GHALY:  JAD SHWIRI

13.AKBAR KIDHBA: IYEN

14.TALI ´I MINI: FADI INDRAWISS

15.YALLI GHAIEB: AHMED FAHMI

16.AWIZ AGHANI: KARIM WAJDI

17.WA ANA LIWAHDI: HAITHEM SAID

 

Exklusiv Import aus Tunesien direkt vom Hersteller !!!

Diese Kategorie durchsuchen: ORIENTAL / GOLDEN HITS